Izglītības iestādes statuss

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība
“Intelekta parks” Izglītības iestāžu reģistrā iekļauta 2022. gada 12. aprīlī.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2780802360.