Gada pārskats 2019

Gada pārskats un turpmākās darbības plāns 2019

Gada pārskats 2018

Gada pārskats un turpmākās darbības plāns 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats un turpmākās darbības plāns 2017

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.