Veiksmīgi noslēdzies projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”

No 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 31. jūlijam Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” realizēja projektu “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”, ID Nr. 2022.LV/ĢDP/132.

Projekta laikā biedrība īstenoja pasākumu kopu ģimenisku vērtību un ģimenes institūta stiprināšanai, sekmējot sabiedrības līdzdalību trešo valstu valstspiederīgo, tostarp Ukrainas bēgļu, sekmīgas integrācijas norisē Latvijas sabiedrībā.

Projekts iesākās ar pirmās aktivitātes – “Videofilmas izveide” ieviešanu. 2022. gada 2. maijā tika izsludināts aicinājums iesūtīt dažādu laiku video no personīgajiem arhīviem, kas glabā liecības par ģimenes tradīcijām, svētkiem un ikdienu, lai izveidotu videofilmu. Kopumā video iesūtīja 11 Daugavpils ģimenes, kas balvā saņēma veikala-noliktavas “Depo” dāvanu kartes. Izveidotā videofilma tika demonstrēta nākamās projekta aktivitātes laikā – Daugavpils pilsētas svētkos, 2022. gada 3. un 4. jūnijā, projekta informatīvajā kampaņā, kurā ikviens interesents bija aicināts godināt ģimeniskās vērtības. Informatīvā kampaņa notika Rīgas un Cietokšņa ielu krustojumā novietotajā teltī. Visi telts viesi tika aicināti nobalsot par pamatvērtībām, ko godā viņu ģimenēs, kā arī ikviens varēja izteikt viedokli par to, ko katram nozīmē ģimene. Balsošana un viedokļu izteikšana notika aptauju veikšanas rīkā Mentimeter un uz mājas formā izveidotā mākslinieciskā stenda. Abas platformas – interaktīvo un reālo, informatīvās kampaņas dalībnieki nodēvēja par dzīvām un atzinīgi novērtēja iespēju patverties no apkārtesošās burzmas un brīvā, nepiespiestā gaisotnē pārdomāt savas ģimenes vērtības un dalīties tajās ar citiem. Īpašu interesi telts viesi izrādīja par videofilmu, kuras kadros kāds ieraudzīja draugus un paziņas, atpazīstamas vietas un senākus notikumus, piemēram, Gaisa balonu festivālu, kas Daugavpilī norisinājās 1996. gadā. Informatīvās kampaņas laikā tika izplatītas 1000 skrejlapas ar informāciju par ģimenes institūta nozīmi un filmas tapšanas laikā iegūtajām atziņām par ģimenes tradīcijām.

Nākamās projekta aktivitātes tika īstenotas triju dienu latviešu un trešo valstu valstspiederīgo saliedējošā nometnē “Ģimenes dzīvesziņa I”, kurā piedalījās 40 dalībnieki. Nometne tika organizēta ar mērķi veidot labvēlīgu vidi trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu integrācijai Latvijas sabiedrībā, apgūstot latviskās dzīvesziņas pamatus un stiprinot ģimeniskās vērtības. Nometnē katrai dienai bija savs moto, kas izpaudās daudzveidīgās neformālās aktivitātēs – diskusijās, saliedējošās spēlēs, rotaļās un ekskursijās. Dalībnieki piedalījās kvestā “Kultūras tradīcijas Latvijas ģimenēs”, viņiem tika organizēta meistarklase “Starpkultūru komunikācija un stereotipi”, ko vadīja Daugavpils Universitātes profesore Elīna Vasiļjeva, taču vislielāko prieku un gandarījumu dalībnieki izteica par iespēju piedalīties kulinārajās meistarklasēs un maizes cepšanas darbnīcā, kā arī latviešu tautas deju stundās. Nometnes noslēgumā visi dalībnieki aizpildīja anketas un veltīja atzinīgus vārdus nometnes organizatoriem (No visas sirds pateicamies par iespēju piedalīties nometnē, mēs to ļoti novērtējam! /Ksenija/; Nometnē iepazinu tik daudz labu, interesantu cilvēku. Paldies organizatoriem! /Vanda/; Šī ģimeņu nometne mums deva daudz jaunu zināšanu par Latviju, mums vieglāk tagad būs integrēties, jo pavisam nesen esam atbraukuši no Ukrainas. /Oleksandrs un Marina/; Šeit viss bija tik forši, aizraujoši. Negribas šķirties. Vai nākamgad arī būs šāda nometne?/Inese, Lauris/.)

Projekta noslēgumā Daugavpils ģimenes tika aicinātas pieteikties neformālās izglītības aktivitātēm “Ģimenes dzīvesziņa II”, kas norisinājās 2022. gada 22. jūlijā. Šī pasākuma laikā mērķauditorija piedalījās dažādās meistarklasēs – “Ģimenes vizuālā identitāte 21. gadsimtā”, “Ģimenes ikdienas un svētku etiķete”, dāvanu iesaiņošanas darbnīcā “Svinam svētkus skaisti” un diskusijā “Ģimenes bibliotēka un lasoša ģimene: nostalģija, tendences, ieguvumi”. Lai nodrošinātu efektīvu zināšanu un prasmju apmaiņu, klātesošie tika sadalīti četrās grupās, kas pamīšus piedalījās visās meistarklasēs. Meistarklasē “Ģimenes vizuālā identitāte 21. gadsimtā”, ko vadīja videomākslinieks Ivars Utināns, projekta dalībnieki uzzināja par būtiskākajiem rīkiem, nosacījumiem un programmām kopīgu ģimenes mirkļu iemūžināšanai video formātā, savukārt meistarklases “Ģimenes ikdienas un svētku etiķete” vadītāja Maija Burima iepazīstināja ar galda kultūras īpatnībām un svētku tradīcijām dažādu tautību ģimenēs. Dāvanu iesaiņošanas darbnīcā “Svinam svētkus skaisti”, kas notika Ritas Lazdānes vadībā, tika prezentēti dažādi dāvanu saiņošanas veidi un materiāli, bet noslēgumā ikviens iesaiņoja dāvanu, ko varēja paņemt līdzi un uzdāvināt kādam mīļam cilvēkam. Aktīvu iesaisti projekta mērķauditorija izrādīja diskusijā, kas notika Latgales centrālajā bibliotēkā, kur sabiedrisko attiecību vadītāja Jana Konopecka iepazīstināja ar bibliotēkas plašo piedāvājumu, tai skaitā, brīvā laika pavadīšanas iespējām, ko sniedz Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Pasākums bija piesātināts un ieilga, jo radošās izpausmes un rosinošās sarunas nespēja beigties arī noslēgumā, kad visi tika aicināti baudīt svētku galda cienastu.

Projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas” ir noslēdzies, tā laikā ne tikai projekta mērķauditorija, bet arī ieviešanas komanda un pieaicinātie eksperti un pedagogi guva daudz jaunu ierosmju un ideju turpmākajam darbam. Projekta rezultāti apliecina, ka tā laikā tika stiprināta Daugavpilī dzīvojošo ģimeņu saliedētība un savstarpējā tīklošanās, tika īstenota dažādu paaudžu un vēsturisko laikmetu pozitīvas ģimenes pieredzes apmaiņa ikdienā un svētkos, apgūtas jaunas praktiskās un intelektuālās prasmes, kā arī veicināta Daugavpilī dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo, tostarp Ukrainas bēgļu, integrācija Latvijas sabiedrībā.

Projekta vadītāja Maija Burima LRT+ raidījumā “TOP Latgale”

Papildu informācija:

Projekta vadītāja Maija Burima

e-pasts: maija.burima@du.lv

www.intelektaparks.lv