Veiksmīgi noslēdzies projekts „Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”

Daugavpils Universitātes (DU) Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 30. jūnijam realizēja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”, ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022. Projekta laikā 65 mazākumtautību pārstāvji un 15 nepilsoņi pēc unikālas, projekta ieviesēju izstrādātas, integrētās programmas apguva latviešu valodu un iepazinās ar Latvijas Kultūras kanonu. Projekta rezultātā, piesaistot Daugavpils Universitātes docētājus ar lielu praktiskā un teorētiskā darba pieredzi latviešu valodas mācīšanas un valodas metodikas izstrādē mazākumtautībām, tika izveidoti oriģināli mācību materiāli un organizēts kursu darbs 4 grupās attiecīgi kursantu sākotnējam zināšanu līmenim. 80 stundu kursu laikā Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi uzlaboja latviešu valodas prasmi un apguva zināšanas par Latvijas Kultūras kanonu – izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī neformālās izglītojošās valodas aktivitātēs. Tika ieviests valsts valodas apguves instruments – „Valodas runātāju klubiņš”, ko vadīja 8 brīvprātīgie studenti. DU interneta vietnē tika izvietots aicinājums DU studentiem ar latviešu filoloģijas vai kultūras vēstures specializāciju pieteikties brīvprātīgajam darbam projektā, lai vadītu „Valodas runātāju klubiņa” aktivitātes, veicinot mazākumtautību un nepilsoņu latviešu valodas lietojumu par kursu tematiku – Latvijas Kultūras kanonu ārpus nodarbībām neformālā gaisotnē, diskusiju atmosfērā, kā arī, skatoties Latvijas Kultūras kanonā iekļautās filmas, klausoties skaņdarbus, analizējot tēlotājmākslas darbus. Diskusijās piedalījās arī pamatnācijas pārstāvji – topošie rakstnieki no DU “Austrumlatvijas literārās akadēmijas”.

Kā vēl viens interaktīvs valodas un Latvijas kultūrvides apguves instruments visiem projekta dalībniekiem tika piedāvāta mācību ekskursija 2014. gada 6. un 7. decembrī un 2015. gada 1. un 2. maijā, kas ļāva klātienē apskatīt Latvijas kultūras kanonā iepazītos kultūras objektus. Ekskursijas laikā kursantiem tika sniegta atbalsta leksika gidu stāstījuma izpratnei. Katras ekskursijas dienas beigās tika rīkots dienas notikumu un iespaidu apkopojums “Vakara sarunu aplis”. Tā laikā tapa ieraksti projekta mērķauditorijas “Ceļojuma piezīmēs”. Ekskursijas laikā tika apskatīta maizes ceptuve „Liepkalni” Pļaviņu novadā, Rundāles pils, Jelgava un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, Rīga, Vecrīga, Aglonas Maizes muzejs. projekta dalībniekus iespaidoja ekskursijas laikā uzklausīto gidu kompetence.

Projektā gūto metodisko pieredzi projekta ieviesēji multiplicēja seminārā Austrumlatgales reģiona pedagogiem Daugavpils Universitātē 2015. gada 9. februārī. Tajā piedalījās projektalatviešu valodas skolotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Zilupes, Olaines, Ilūkstes, Ludzas, Riebiņiem, Špoģiem un Maltas. Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta satura inovācijām, izstrādātajiem un aprobētajiem projekta produktiem – instrumentiem un metodēm integrētas latviešu valodas un Latvijas Kultūras kanona programmas ieviešanā. Projekta ieviesēji dalījās pieredzē par “Valodas runātāju klubiņu” kā unikālu “latviešu valodas siltumnīcas” konceptu, iepazīstināja ar fokusētai Latvijas Kultūras kanona apguvei izstrādātām darba lapām.

Projekta „Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” rezultātā 80 projekta dalībnieki uzlaboja savas valsts valodas prasmes par vienu pakāpi un iepazina 99 Latvijas Kultūras kanona unikālās vērtības, kas sekmēs viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā un attīstīs tolerantu attieksmi pret Latvijas valsti.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org