“Valodas runātāju klubiņš” uzsāk darbu – ievietots 19.11.2014.

2014. gada 19. novembrī projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”, ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032 ietvaros darbu uzsāka „Valodas runātāju klubiņš”, kura aktivitāšu nodrošināšanā iesaistījās 8 brīvprātīgie studenti, tostarp viens ar īpašām vajadzībām.

Pirmajās nodarbībās brīvprātīgie „Valodas runātāju klubiņa” vadītāji kursantiem bija sagatavojuši valodas apguves aktivitātes, kas tematiski pievērsās Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām. Valodas apguves aktivitāšu laikā valdīja labvēlīga gaisotne. Kursanti vingrinājās dažādu valodas prasmju: runāšanas, klausīšanās, monoloģiskās un dialoģiskās runas, lasīšanas nostiprināšanā. Pauzēs starp aktivitātēm kursantiem, kas uz nodarbībām ieradās pēc darba dienas, tika piedāvāta tēja, kafija un uzkodas.

„Valodas runātāju klubiņš” ir valodas apguves instruments, kas vērsts uz interaktīvu latviešu valodas apguves formu izmantošanu, lai mazinātu kursantu psiholoģisko barjeru un veidotu izpratni par latviešu nacionālās identitātes unikalitāti, kas ir būtisks faktors tolerantai attieksmei pret Latvijas valsti un spējai integrēties latviešu nācijā.

Nākamā „Valodas runātāju klubiņa” nodarbība notiks 2014. gada 4. decembrī.

Papildu informācija

“Valodas runātāju klubiņa” vadītāja, kultūras kanona konsultante
Eva Kasparenoka
E-pasts eva.kasparenoka@du.lv
Mob. tel. – 27199046

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org