“Valodas runātāju klubiņa” 4. nodarbība – ievietots 13.02.2015.

2015. gada 13. februārī projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiemBūsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”, ID Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032, ietvaros notika „Valodas runātāju klubiņa” 4. nodarbība.

Nodarbībās laikā brīvprātīgie „Valodas runātāju klubiņa” vadītāji aicināja kursantus veikt daudzveidīgus latviešu valodas prasmju un leksikas krājuma pilnveides uzdevumus, šoreiz pievēršoties J. Streiča personībai un daiļradei, uz ko pamudināja Latvijas kultūras kanonā iekļautā režisora J. Streiča kinofilma „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

„Valodas runātāju klubiņa” vadītāji kopā ar kursantiem runāja par J. Streiča daudzpusīgās personības fenomenu, viņa radītajiem kino, literatūras un tēlotājmākslas šedevriem. Kursanti skatījās J. Streiča filmu fragmentus, apsprieda to tematiku, analizēja J. Streiča biogrāfiju.

Nodarbības atbalsta materiālu kopai tika adaptēti teksti un intervijas ar ievērojamo režisoru un viņa māksliniecisko mantojumu, uzskatiem, kā arī „Valodas runātāju klubiņa” brīvprātīgo skolotāju sagatavotie uzdevumi, tostarp – veidot J. Streiča Curriculum Vitae.

„Valodas runātāju klubiņa” 4. nodarbības gaitā kursanti brīvprātīgo „Valodas runātāju klubiņa” studentu vadībā ieguva zināšanas par J. Streiču, viņa daiļradi, veicot uzdevumus, kas nostiprina dažādas valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, monoloģisko un dialoģisko runu, lasīšanu un lasītā teksta izpratni.

Kursanti atzina, ka arī vairākas citas J. Streiča kinofilmas varētu tikt iekļautas Latvijas izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumā.

Valodas apguves aktivitāšu laikā valdīja labvēlīga gaisotne, fonā skanēja mūzika no J. Streiča kinofilmām. Pauzēs starp aktivitātēm kursantiem tika piedāvāta tēja, kafija un saldas uzkodas, jo liela daļa klubiņa apmeklētāju uz nodarbībām ieradās tieši pēc darba dienas.

„Valodas runātāju klubiņš” ir valodas apguves instruments, kas vērsts uz interaktīvu latviešu valodas apguves formu izmantošanu, lai mazinātu kursantu psiholoģisko barjeru un veidotu izpratni par latviešu nacionālās identitātes unikalitāti, kas ir būtisks faktors tolerantai attieksmei pret Latvijas valsti un spējai integrēties latviešu nācijā.

Nākamā „Valodas runātāju klubiņa” nodarbība notiks2015. gada 13. martā.

Papildu informācija
“Valodas runātāju klubiņa” vadītāja, kultūras kanona konsultante
Eva Kasparenoka
E-pasts eva.kasparenoka@du.lv
Mob. tel. – 27199046


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org