“Valodas runātāju klubiņa” 3. nodarbība – ievietots 16.01.2015.

2015. gada 16. janvārī projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”, ID Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032, ietvaros notika „Valodas runātāju klubiņa” 3. nodarbība.

2015. gada 16. janvāra nodarbībās brīvprātīgie „Valodas runātāju klubiņa” vadītāji kursantiem bija sagatavojuši dažāda veida uzdevumus, šoreiz pievēršoties Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem mākslas un arhitektūras šedevriem. „Valodas runātāju klubiņa” brīvprātīgie kopā ar kursantiem runāja par Latvijas jūgendstilu, atpazina jūgendstila celtņu fragmentus Rīgā un Daugavpilī, kā arī analizēja Brīvības piemineklī ietvertos Latvijas kultūras un vēstures kodus.

Šo divu tematisko loku ietvarā kursanti brīvprātīgo „Valodas runātāju klubiņa” studentu vadībā veica uzdevumus, kas attīsta dažādas valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, monoloģisko un dialoģisko runu, lasīšanu un lasītā teksta izpratni.

Valodas apguves aktivitāšu laikā valdīja labvēlīga gaisotne. Pauzēs starp aktivitātēm kursantiem, kas uz nodarbībām ieradās pēc darba dienas, tika piedāvāta tēja, kafija un uzkodas.

„Valodas runātāju klubiņš” ir valodas apguves instruments, kas vērsts uz interaktīvu latviešu valodas apguves formu izmantošanu, lai mazinātu kursantu psiholoģisko barjeru un veidotu izpratni par latviešu nacionālās identitātes unikalitāti, kas ir būtisks faktors tolerantai attieksmei pret Latvijas valsti un spējai integrēties latviešu nācijā.

Nākamā „Valodas runātāju klubiņa” nodarbība notiks2015. gada 13. februārī.

Papildu informācija
“Valodas runātāju klubiņa” vadītāja, kultūras kanona konsultante
Eva Kasparenoka
E-pasts eva.kasparenoka@du.lv
Mob. tel. – 27199046


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org