“Valodas runātāju klubiņa” 2. nodarbība – ievietots 05.12.2014.

2014. gada 4. decembrī projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032) ietvaros notika „Valodas runātāju klubiņa” 2. nodarbība

2014. gada 4. decembra nodarbībās brīvprātīgie „Valodas runātāju klubiņa” vadītāji kursantiem bija sagatavojuši interaktīvas aktivitātes, pievēršoties Andreja Pumpura eposam „Lāčplēsis” un tā kultūrzīmēm latviešu kultūrā, kas bija lietderīgi ne tikai valodas apguvei, bet arī kā balsta kultūrinformācija pirms ekskursijas, kas notiks 2014. gada 6.-7. decembrī. Studenti kopā ar kursantiem klausījās fragmentus no rokoperas „Lāčplēsis” un dalījās iespaidos par mūzikas izraisītajām emocijām, lasīja teiku par Lāčplēsi un veica citus uzdevumus, kas veicina valodas prasmes attīstību: runāšanu, klausīšanos, monoloģisko un dialoģisko runu, lasīšanu un lasītā teksta izpratni.

Valodas apguves aktivitāšu laikā valdīja labvēlīga gaisotne. Pauzēs starp aktivitātēm kursantiem, kas uz nodarbībām ieradās pēc darba dienas, tika piedāvāta tēja, kafija un Ziemassvētkiem raksturīgas uzkodas.

„Valodas runātāju klubiņš” ir valodas apguves instruments, kas vērsts uz interaktīvu latviešu valodas apguves formu izmantošanu, lai mazinātu kursantu psiholoģisko barjeru un veidotu izpratni par latviešu nacionālās identitātes unikalitāti, kas ir būtisks faktors tolerantai attieksmei pret Latvijas valsti un spējai integrēties latviešu nācijā.

Nākamā „Valodas runātāju klubiņa” nodarbība notiks2015. gada 15. janvārī.

Papildu informācija
“Valodas runātāju klubiņa” vadītāja, kultūras kanona konsultante
Eva Kasparenoka
E-pasts eva.kasparenoka@du.lv
Mob. tel. – 27199046

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org