Valdes priekšsēdētāja – LZA akadēmiķe, Dr. philol., prof. Maija Burima

Valdes locekle – Dr. philol., doc. Rudīte Rinkeviča

Valdes locekle – Dr. philol. Inese Valtere

Valdes locekle – Rita Lazdāne

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.