Ukrainas civiliedzīvotāji turpina latviešu valodas apguvi

2022. gada jūlijā 2 grupas veiksmīgi pabeigušas latviešu valodas kursus, ko organizē Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros.

9 grupas vēl turpina mācības, nodarbības notiek klātienē, attālināti un hibrīdformā. Notiek aktīva elektroniska un telefoniska pieteikšanās, tiek komplektētas nākamās grupas.

Latviešu valodas kursi A1 līmenī 120 stundu apjomā tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros.