Ukrainas civiliedzīvotāji turpina apgūt latviešu valodu A2 līmenī

2022. gada 11. oktobrī tika saņemts apstiprinājums no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) par iespēju īstenot latviešu valodas mācības A2 līmenī, kā arī uzņemt grupās personas, kam ir 17 gadu. Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” SIF iesniedza apliecinājumus par 3 papildu grupām A1 līmenī un 5 grupām, kuru dalībnieki apgūs latviešu valodu A2 līmenī.

2022. gada 15. oktobrī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros latviešu valodas mācības A1 līmenī kopumā ir pabeiguši 132 Ukrainas civiliedzīvotāji (11 grupas), 48 kursu dalībnieki (4 grupas) pabeigs mācības 28. oktobrī, vēl 204 personas (17 grupas) turpina mācības, nodarbības notiek klātienē, attālināti un hibrīdformā. Pēc SIF apstiprinājuma par papildu A1 grupām un A2 līmeņa grupu mācību organizēšanu, kopumā projektā ir paredzēts, ka 324 Ukrainas civiliedzīvotāji apgūs latviešu valodu A1 līmenī un 60 – A2 līmenī.