Turpinās projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, aktivitātes

2019. gada 26. jūlijā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursus par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā pabeidza un sertifikātu saņēma 36 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Alžīrijas un Tadžikistānas.

2019. gada 24. septembrī integrācijas kursus uzsāka vēl 60 kursanti no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas, kuri iegūs zināšanas par dažādām Latvijas valsti raksturojošām jomām: Latvijas vēsturi un politisko sistēmu; valsts pārvaldi un tiesiskumu; izglītības, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem; latviešu valodu darbā un ikdienā; uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām; sabiedrību un sadzīvi; brīvo laiku.

Projekta dalībniekiem kursu ietvaros ir paredzētas vairākas socializācijas un integrācijas aktivitātes, kā, piemēram, ekskursija, kuras ietvaros viņiem tiks sniegta iespēja komunicēt ar pamatnācijas pārstāvjiem, izmantojot kursu laikā gūtās valodas zināšanas. Tas ļaus iesaistīties un integrēties Latvijas sabiedriskajās un pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī iepazīt Latgali, tās skaistākās vietas un ievērojamākos apskates, tūrisma un kultūras objektus, kulināro mantojumu.

Projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Projekta finansējums

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 27/09/2019