Turpinās projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, aktivitātes