Turpinās latviešu valodas kursi projektā “Latviešu valoda izaugsmei”

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs turpina īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektu „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04.

Projekta ietvaros 2022. gada aprīlī, maijā un jūnijā mācības latviešu valodas kursos uzsāka 9 grupas jeb 104 trešo valstu valstspiederīgie no Ukrainas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, Krievijas, Pakistānas, Turcijas, ASV, Kamerūnas, Meksikas, Armēnijas, Alžīrijas, Izraēlas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Gruzijas, Tadžikistānas un Kazahstānas.

Aprīlī un maijā 11 grupas (109 trešo valstu valstspiederīgie) kursus jau pabeidza.

140 trešo valstu valstspiederīgie, kuri kursus jau pabeiguši, jūnijā saņēma sertifikātu, kas apliecina latviešu valodas kursu programmas apguvi 120 stundu apjomā un atbilstību noteiktam latviešu valodas prasmes līmenim.

Projekta dalībnieki atzīst, ka latviešu valodas kursu programmā iegūtās prasmes palīdz sekmīgāk integrēties Latvijas sabiedrībā. Līdz ar gūtajām valodas prasmēm uzlabojas saziņa ģimenes locekļu starpā, kļūst vieglāk orientēties dažādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās (veikalos, pastā, bankā, u.c.), paaugstinās projekta dalībnieku spējas izmantot latviešu valodu, veicot darba pienākumus.

Pēc programmas apguves daļa kursantu ir izteikuši vēlmi izmantot projektā piedāvātās iespējas piedalīties kursos atkārtoti, uzlabojot valodas prasmes par vēl vienu valsts valodas prasmes pakāpi.

Turklāt, līdz ar noteikta latviešu valodas prasmju līmeņa sasniegšanu, vairākiem projekta dalībniekiem ir iespēja īstenot sen uzstādītu mērķi – iegūt Latvijas pilsonību.

Latviešu valodas kursus DU Latvijas studiju centrā vada augsti kvalificēti DU docētāji un darbinieki ar lielu darba pieredzi. Projektā iesaistītie trešo valstu valstspiederīgie pauda prieku par iespēju piedalīties projekta aktivitātēs, un atzinīgi novērtēja pedagogu darbu.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

Publikācija sagatavota un ievietota 20.06.2022.