Sākta projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, Nr. PMIF/6/2021/4/04, realizācija

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs kopš 2021. gada 13. decembra īstenono Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektu „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04.

2021. gada decembrī latviešu valodas kursus uzsāka 7 grupas jeb 70 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Alžīrijas un Izraēlas.

2022. gada janvārī latviešu valodas nodarbības uzsāka 6 grupas (60 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, Armēnijas, Turcijas, Azerbaidžānas).

Klātienes nodarbībās tiek ieveroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodarbības notiekzaļajā režīmā.

Kopumā 3 grupas mācās attālināti Zoom platformā, bet 10 grupām notiek klātienes nodarbības. Kursu programma paredz latviešu valodas apguvi ikdienas vajadzībām un integrācijai Latvijas sabiedrībā. Nodarbībās tiek izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli, mūsdienīgi mācību resursi un daudzveidīgas digitālās platformas. Latviešu valodas kursus vada augsti kvalificēti DU docētāji un darbinieki ar lielu darba pieredzi.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild biedrība “Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 03.02.2022.