2018 Latvijas ceļvedis

2019 – 2020 Integrācijas tilts

21.11.2019. Projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika ziepju liešanas darbnīca 18.11.2019. Noslēgusies “Produkti kafijas pauzēm “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām” tirgus cenu izpēte 01.11.2019. Izsludināta “Produkti kafijas...

Lasīt vairāk

2018-2019 Kultūras kanona politiskā perspektīva

Noslēdzies projekts “Kultūras kanona politiskā perspektīva” Maija Burima piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 05.06.2019. notika projekta “Kultūras kanona politiskā perspektīva” noslēguma seminārdarbnīca 09.02.2019. notika p...

Lasīt vairāk

2018 Latvijas ceļvedis

Projekta „Latvijas ceļvedis”, ID Nr. 2018.LV/SP/08, mērķis – īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomi...

Lasīt vairāk

2017 Ar saknēm Latvijā

Projekta „Ar saknēm Latvijā” mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju...

Lasīt vairāk

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.