2018 Latvijas ceļvedis

Roots and traces of Daugavpils families

Association "Intelekta Parks" invites Daugavpils families to apply for non-formal education activities The association "Intelekta Parks" invites Daugavpils families to apply for a bonding camp Association "Intelekta Parks" invites you to honor...

Lasīt vairāk

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.