Eiropas Zinātnieku nakts pasākums „Literārā kafejnīca”

Kultūras kanona politiskā perspektīva

Latvijas ceļvedis

Esi sveicināta, simtgades Latvija!

Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē

Ar saknēm Latvijā

Daugavpilieši – Daugavpilij

Stāsti par Latviju

Citādais mums līdzās

Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons

Draugos ar Latviju

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.