Projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, Nr. PMIF/6/2021/4/04, dalībnieki motivēti apgūst latviešu valodu Daugavpils Universitātē

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs kopš 2021. gada 13. decembra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektu „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04.

Projekta ietvaros 2022. gada februārī un martā mācības uzsāka 12 grupas jeb 120 trešo valstu valstspiederīgie, savukārt 6 grupas (60 trešo valstu valstspiederīgie) kursus jau ir pabeigušas. Projektā šobrīd mācās dalībnieki no Ukrainas, Austrālijas, Ķīnas, Indijas, Irānas, Turcijas, Serbijas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Krievijas, Baltkrievijas.

Mācības notiek gan klātienes, gan attālinātajā formātā.

Klātienes nodarbībās tiek ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi, bet attālinātās nodarbības notiek e-konferenču platformā ZOOM, izmantojot daudzveidīgu mācību metodisko materiālu.

Aptaujājot klātienes kursu dalībniekus, iezīmējas svarīgākie iemesli kursu apmeklēšanai: galvenokārt trešo valstu valstspiederīgie piedalās projektā, lai varētu sasniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai nepieciešamo valodas prasmju līmeni. Vairāki dalībnieki atzīmē arī to, cik ļoti svarīgas ir valodas zināšanas gan darbā, gan sadzīvē.

Tatjana: Es par šiem kursiem uzzināju nejauši, bet ļoti priecājos, ka šāda izdevība radusies. Es kursos piedalos ar lielu prieku, cenšos neko nepalaist garām. Mans sapnis ir iegūt Latvijas pilsonību.

Olga: Es dzīvoju Latvijā, tādēļ uzskatu, ka man ir jāzina šīs valsts valoda. Man valodas zināšanas ir svarīgas arī darbā. Šie kursi man patiešām paver jaunas iespējas.

Tatjana: Turpinu attīstīt savas latviešu valodas zināšanas jau vidējā līmenī. Mācīties ir patīkami – pasniedzēji ir dzīvespriecīgi, izsaka ticību maniem spēkiem, es jūtos atbalstīta.

Jevģēnija: Es ieraudzīju reklāmu avīzē, un nolēmu piedalīties, jo plānoju šeit dzīvot pastāvīgi. Nenoliedzami uzskatu, ka, dzīvojot Latvijā, man svarīgi zināt latviešu valodu. Tāpat valodas zināšanas svarīgas darbā. Ļoti patīk te mācīties, pasniedzēji ir augstu kvalificēti. Kopā pavadītais laiks paskrien nemanot. Ir ļoti interesanti.

Danata: Esmu Krievijas pilsone, dzīvoju Latvijā. Ļoti vēlos mācīties latviešu valodu. Daudzi man apkārt runā vairākās valodās, tostarp arī latviešu, tāpēc mēdzu justies nekomfortabli. Ceru, ka kursos iegūtās zināšanas palīdzēs justies pašpārliecinātākai.

Kursu dalībnieku motivācija un ieinteresētība ir būtisks priekšnoteikums latviešu valodas apguvei ne tikai nodarbībās, bet arī pašvadīti nostiprinot un pilnveidojot nodarbībās iegūtās zināšanas. Projekta pedagogi, sekojot līdzi aktuālām tendencēm latviešu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikā, sistemātiski pilnveido un aktualizē programmas mācību materiālus.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 10.03.2022.