Projektā „Integrācijas tilts” notika rakstniecības darbnīca Raiņa muzejā “Tadenava” un noslēdzās aktivitātes Jelgavā

2020. gada 22. decembrī video konferenču platformā ZOOM notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un kopradi veicinošs pasākums – „Rakstniecības darbnīca Raiņa muzejā “Tadenava”, kurā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Darbnīcas vadītāja, Raiņa muzeja „Tadenava” izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja, Mg. hist. Agnese Timofejeva sniedza ieskatu latviešu dzejnieka, dramaturga, tulkotāja un politiķa Raiņa un dzejnieces, dramaturģes, prozaiķes, tulkotājas, kultūras un sabiedriski politiskas darbinieces Aspazijas biogrāfijā, akcentējot nozīmīgākos un interesantākos faktus. Projekta dalībnieki virtuāli – ar muzeja darbinieku veikto videoierakstu starpniecību – apmeklēja Raiņa muzeja „Tadenava” telpas un Raiņa un Aspazijas māju Rīgā. Nodarbībā mērķauditorija uzzināja par Raiņa un Aspazijas literāro darbību, tika demonstrēta animācijas filma, kuras pamatā ir Raiņa darbi „Zelta sietiņš”, „Mākonītis un mākonīte”, „Saule un mēness”. Dalībnieki veica radošus uzdevumus – interpretēja un skaidroja Raiņa jaunvārdus, iesaistīja tos piecrindes dzejoļos.

No 2020.gada 9.novembra līdz 2.decembrim integrācijas kursi ZOOM vietnē sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru notika 12 trešo valstu valstspiederīgajiem no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, ASV, Ķīnas, Indijas, Kamerūnas. No 7.decembra līdz 23.decembrim integrācijas kursus attālināti apguva divas noslēdzošās grupas – 24 mērķauditorijas pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, Azerbaidžānas.

2020.gada 3. novembrī „Valodas runātāju klubiņa” aktivitātes Jelgavā uzsāka 10 trešvalstnieki no Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Indijas, Kamerūnas. Nodarbības notika gan klātienē, gan attālinātā formā. Mērķauditorija, izmantojot CLIL metodiku, apguva tēmas, kas pakārtotas mūsdienu indivīda socializācijas prasībām.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 23.12.2020.