Projektā „Integrācijas tilts” notika nūjošanas nodarbība

2020. gada 24. jūlijā notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru komunikāciju veicinošs socializācijas pasākums – „Nūjošanas nodarbība”, kurā piedalījās 30 trešo valstu valstspiederīgie un 10 pamatnācijas pārstāvji.

Nodarbību vadītāja trenere, DU Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas lektore, Mg. paed. Larisa Silova projekta dalībniekiem pastāstīja par nūjošanas aktivitāšu labvēlīgo iespaidu uz cilvēka veselību un demonstrēja pareizus iesildīšanās vingrojumus pirms un pēc nūjošanas, kā arī skaidroja un demonstrēja pareizu nūjošanas tehniku. L. Silova pastāstīja par nūjošanas pamatprincipiem, sniedza ieskatu, kā izvēlēties sev piemērotas nūjas. Nodarbībā dalībnieki uzzināja par nūjošanas lomu veselības uzturēšanā un tās pozitīvo ietekmi uz organismu, kā arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Katram nodarbības dalībniekam bija iespēja izmēģināt un iemācīties nūjošanas elementus – rokas vēzienu, pareizu nūjas turēšanu, atspērienu, pēdas stāvokli u.c.

Nodarbībā tika aktualizēta ar nūjošanu saistīta latviešu valodas leksika un funkcionālās frāzes. Pamatnācijas pārstāvji sniedza atbalsta leksiku, tulkoja un palīdzēja trešo valstu valstspiederīgajiem sazināties un jautāt jautājumus latviski.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 27.07.2020.