Projektā „Integrācijas tilts” norisinājās teātra apmeklējums un aktivitāte „Tautas deju studija”

2020. gada 26. oktobrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un kopradi veicinošs pasākums – „Teātra apmeklējums un aktiermākslas darbnīca”, kurā Daugavpils teātri apmeklēja 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Daugavpils teātra Sabiedrisko attiecību vadītāja Janīna Ivanova projekta dalībniekiem pastāstīja par Daugavpils teātra vēsturi un aktualitātēm. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt teātra aizkulises, apskatīt teātra skatuvi no aktieru skatpunkta. Lai pēc iespējas vairāk iejustos aktieru lomā, aktiermākslas darbnīcā mērķauditorijai tika piedāvāts piemērīt unikālus tērpus un aksesuārus, kas izmantoti teātra izrādēs.

2020. gada 3. novembrī, izmantojot video konferenču platformu ZOOM, notika projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un kopradi veicinošs pasākums – „Tautas deju studija”, kurā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Nodarbības vadītāja, Daugavpils Vienības nama bērnu deju kolektīva „Pienupīte” un Daugavpils Vienības pamatskolas deju kolektīva „Džiguni” vadītāja Inese Zuģicka, sniedza ieskatu Daugavpils Vienības nama 16 dažādu jomu kolektīvu darbībā, pastāstīja par latviešu gadskārtu svinēšanu un tradīcijām – tautas tērpu nēsāšanu, mūzikas instrumentu spēlēšanu, dziedāšanu, dejošanu, rotājumiem ar latviešu zīmēm. I. Zuģicka projekta dalībniekus iepazīstināja ar folkloras festivāla „Baltica” un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku darbību, skaidroja tautas dejas un skatuviskās dejas atšķirības, kā arī demonstrēja 2018. gada folkloras festivāla „Baltica” un 2018. gada Vispārējo latviešu dziesmu svētku dziesmas „Saule, Pērkons, Daugava” video. Aktivitātes dalībnieki katrs savās mājās viens pats vai kopā ar kādu no ģimenes locekļiem piecēlās kājās un, vērojot lektores ekrānā demonstrētos deju soļus, atkārtoja tos, tādējādi aktīvā līdzdarbībā mācoties latviešu rotaļas un folkloras dejas „Tante peļa”, „Seši mazi bundzinieki”, „Einam, šeinam”, plaukstiņpolku, „Cūka driķos”, „Kuļam pieci”, kā arī iemācījās latviešu tautas dziesmu „Bēdu manu lielu bēdu”. Nodarbībā tika iepazītas latviešu zīmes un to izmantošana dejā „Grābtin grābu siena pļavu” un veikts uzdevums „Laimes zīme”.

Darba procesā tika aktualizēta ar nodarbības tematiku saistīta latviešu valodas leksika un frāzes. Pamatnācijas pārstāvji sniedza atbalsta leksiku, tulkoja un palīdzēja trešo valstu valstspiederīgajiem runāt latviski.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 30.11.2020.