Projekta „Integrācijas tilts” ietvaros notika koka dedzināšanas un trauku darināšanas darbnīcas

2020. gada 2. jūlijā notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – „Koka dedzināšanas darbnīca”, kurā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Darbnīcas vadītāja Lāsma Šembela projekta dalībniekiem pastāstīja par koka apdedzināšanas tehniku jeb pirogrāfiju un demonstrēja, kā pareizi un ievērojot visus drošības noteikumus iededzināt koka dēlīšos latviešu etnogrāfiskās zīmes. Aktivitātes dalībnieki uzzināja latviešu zīmju nosaukumus un to nozīmi, koka sadzīves priekšmetu nosaukumus. Nodarbības laikā katrs dalībnieks izveidoja unikālu koka virtuves dēlīti ar iededzinātām latviešu zīmēm.

2020. gada 8. jūlijā notika projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – „Trauku darināšanas darbnīca”, kurā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Darbnīcas vadītāja Lāsma Šembela dalībniekiem pastāstīja par trauku veidošanu no organiskā stikla. Projekta dalībnieki uzzināja trauku un stikla priekšmetu nosaukumus, kā arī paši izmēģināja trauku veidošanas procesu. Nodarbības laikā katrs aktivitātes dalībnieks izveidoja unikālu trauku no organiskā stikla.

Darba procesā tika aktualizēta ar nodarbības tematiku saistīta latviešu valodas leksika un sadzīves kultūras tradīciju skaidrojums, tādējādi stiprinot mērķauditorijas starpkultūru komunikācijas kompetenci. Pamatnācijas pārstāvji sniedza atbalsta leksiku, tulkoja un palīdzēja trešo valstu valstspiederīgajiem runāt latviski.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 09.07.2020.