Projekta dalībnieku ekskursija 2015. gada 1.-2. maijā

2015. gada 1. – 2. maijā projekta “Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons””, ID Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032, dalībniekiem, LR nepilsoņiem un mazākumtautību pārstāvjiem projekta ietvaros tika organizēta 2 dienu ekskursija. Ekskursijas mērķis bija integrētajās Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apguves nodarbībās iepazīto Latvijas Kultūras kanona vērtību apskate un komunikācija latviešu valodā.

Ekskursijas maršrutā tika iekļauti šādi kultūrvēsturiski objekti: maizes ceptuve „Liepkalni” Pļaviņu novadā, Rundāles pils, Jelgava un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, Rīga, Vecrīga, Aglonas Maizes muzejs.

Ekskursijas pirmās dienas noslēgumā notika vakara “Sarunu aplis”, kurā kursanti apkopoja dienas iespaidus un atzina, ka viņus pārsteidza Latvijas kultūras kanonā iekļautās Rundāles pils vērienīgums un Jelgavas svētās Trīsvienības baznīcas tornī gūtā daudzveidīgā informācija par Latvijas vēsturi un prezidentiem. Tur viņi iepazinās ar Zemgales tautas tērpa vēsturi, kas ir viena no kultūras kanona vērtībām. Ekskursija Vecrīgā, kā atzina kursanti, bija ļoti daudzpusīga, viņus aizrāva gides stāstījums par Rīgas vēsturi, kas ekskursijas maršruta laikā kursantiem palīdzēja sajust senlaicīgo Rīgas šarmu. Tika aplūkoti arī Latvijas kultūras kanonā iekļautā jūgendstila mākslas šedevri. Projekta dalībniekus iespaidoja ekskursijas laikā uzklausīto gidu kompetence.

Ekskursijas pēdējā pieturas punktā – Aglonas Maizes muzejā – ekskursantus laipni uzņēma Maizes muzeja saimniece, kas bija tērpusies seno latgaliešu tērpā. Kursantiem tika detalizēti izklāstīts graudu audzēšanas process, maizes cepšanas rituāli un to nozīme senatnē, piedāvāts azaids latgaliešu gaumē.

Projekta dalībnieku ceļojuma piezīmēs, kuras viņi veica latviski, tika iekļauti pozitīvi viedokļi par projektu kopumā un ekskursijā redzēto, dzirdēto un apgūto. Daži kursanti sen nebija devušies ekskursijā pa Latviju un atzina, ka nav jābrauc uz tālām zemēm, lai iegūtu jaunus iespaidus. To daudz ir tepat, Latvijā un Latgalē.

Autobusā projekta Kultūras kanona konsultante un kursanti pārrunāja ekskursijas objektus, skolotāji sniedza atbalsta leksiku latviešu valodā, lai kursanti saprastu gidu stāstījumu un varētu izteikt savus iespaidus.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org