2015 Citādais mums līdzās

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes biedrība “Intelekta parks” un Humanitāro un sociālo zinātņu institūts sadarbībā ar Zviedru institūtu Zviedrijā un Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 2015. gada 23. līdz 27. novembrim Zviedru nedēļas ietvaros rīkoja zinātnes pārneses pasākumu ciklu „Citādais mums līdzās”.

14024-15464Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes biedrība “Intelekta parks” un Humanitāro un sociālo zinātņu institūts sadarbībā ar Zviedru institūtu Zviedrijā un Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 2015. gada 23. līdz 27. novembrim Zviedru nedēļas ietvaros rīkoja zinātnes pārneses pasākumu ciklu „Citādais mums līdzās”.

Pasākumu ciklsbija veltīts zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes darba „Grāmata par Pepiju Garzeķi70. jubilejas atcerei, zviedru kultūras iepazīšanai, latviešu un zviedru dzīvesveida salīdzinājumam. Pasākumu mērķis – radīt izpratni par kultūras komunikācijas procesiem un sniegt priekšstatu par zviedru un latviešu kultūras kontaktiem plašai mērķauditorijai: studentiem, pedagogiem, skolēniem, bērniem un citiem interesentiem.

14027-15467DU notika vairākas saistošas tematiskas aktivitātes: konkursi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem; Zviedru filmu festivāls; izstādes, semināri, darbnīcas; tikšanās ar zviedru rakstnieku un tulkotāju Bengtu Jangfeldu (Bengt Jangfeldt), ar zviedru karikatūrista Everta Karlsona (EWK) muzeja kuratori Karīnu Mildi (Carina Milde)u. c.

Pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kā arī studentiem bija iespēja piedalīties vairākos konkursos:

  • zīmējumu konkursā „Mana Pepija un citi neparastie bērni literatūrā”;
  • fotogrāfiju konkursā „Citādais mums līdzās”;
  • īsfilmu konkursā „Citādais mums līdzās”;
  • zinātnisko darbu konkursā „Citādais latviešu un zviedru literatūrā”.

14032-15472Kopumā tika iesniegts vairāk nekā 350 darbu. Pirmsskolas vecuma bērnu un sākumskolas skolēnu zīmējumu konkursa „Mana Pepija un citi neparastie bērni literatūrā”, kā arī pamatskolas skolēnu fotogrāfiju konkursa„Citādais mums līdzās”darbus līdz 11. decembrim var apskatīt DU, Vienības ielā 13, 3. un 4. stāva foajē.

Vidusskolas skolēnu īsfilmu konkursā „Citādais mums līdzās” īpaši jāatzīmē trīs darbi: Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja īsfilma (skolotāja Tatjana Lavrecka), Daugavpils 16. vidusskolas skolēnu īsfilma (skolotāja Inese Suhane) un 17. vidusskolas skolēnu īsfilma (skolotāja Ludmila Frolova).

Studentu zinātnisko darbu konkursā„Citādais latviešu un zviedru literatūrā”piedalījās DU HF studējošie, iesniedzot pētījumus latviešu un zviedru valodā.

24. novembrī notika zinātnes pārneses pasākumu cikla „Citādais mums līdzās” un Zviedru filmu festivāla atklāšana, kurā tika prezentēta zviedru filma „Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda” (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann,rež. Fēlikss Herngrens (Felix Herngren)) un norisa tikšanās ar Zviedrijas vēstniecības Latvijā padomnieci Karolu Tamu (Carola Tham).

DUZviedru filmu festivāls organizēts jau trešo reizi. Festivāla laikā tika piedāvāts plašs pēdējo gadu zviedru filmu klāsts: politika, mīlestība, fantāzija, pasaku filmas bērniem un pusaudžiem u. c.

Festivāla atklāšanas dienā notika arī Peo Jonsona fotogrāfiju izstādes „Latvijas un Zviedrijas daba” atklāšana. Izstādi var apskatīt līdz 11. decembrim DU, Parādes ielā 1a (stikla pārejā).

24. novembrī tika atklāta izstāde „The best of EWK”, kas apskatāma līdz11. decembrimDU, Vienības ielā 13,2. stāva foajē. Everts Karlsons (Ewert Karlsson, 1918–2004) ir Zviedrijas slavenākais politiskais karikatūrists, mākslas pasaulē pazīstams ar iniciāļiem EWK. Mākslinieks sevi uzskatīja par sava laika komentētāju un vēlējās vērst uzmanību uz to, kas, viņaprāt, bija nepareizi sabiedrībā. E. Karlsona darbi publicēti tādos prestižos izdevumos kā„Le Monde”,„Der Spiegel”,„The Observer”un„New York Times”.

Pēc izstādes atklāšanas notika darbnīca-seminārs, ko vadīja EWK muzeja kuratore Karīna Milde. Darbnīcā aktīvi piedalījās DU Mūzikas un mākslu fakultātes studenti. K. Milde bija ļoti gandarīta par jauko sadarbību, studentu interesi un aktivitāti.

Pasākuma laikā tika apbalvoti zīmējumu, fotogrāfiju, īsfilmu un zinātnisko darbu konkursu laureāti.

Noslēgumā klātesošie baudīja Zviedrijas vēstniecības Latvijā un Zviedru institūta sarūpēto cienastu.

25. novembrī tika atklāta izstāde Raoul Wallenberg”, kas apskatāma līdz 11. decembrimDU, Vienības ielā 13,3. stāva foajē. Pasākuma laikā tika sumināti kolāžu konkursa laureāti. Turpinājumā tika prezentēta dokumentāla filma Raoul Wallenberg’s War” („Raula Valenberga karš”) un notika zviedru rakstnieka un tulkotāja Bengta Jangfelda priekšlasījums „Rauls Valenbergs”.

DU Humanitārā fakultāte un Humanitāro un sociālo zinātņu institūts izsaka sirsnīgu pateicību Zviedru institūtamZviedrijā (SI) un Zviedrijas vēstniecībai Latvijā par ilggadēju sadarbību un atbalstu zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšanā!

FOTOGALERIJA

11951-13191-m11952-13192-m

Papildu informācija:
Ilona Ļaha
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13 – 314, Daugavpilī, LV-5400
tālr.: 29226062
fakss: (+371) 65422611
e-pasts: ilona.laha@du.lv

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.