2022 #Lidojums.lv

Projekts realizēts ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” finansējumu.

Projekta realizācijas laiks: 23.07.2022. – 28.07.2022.

Projekta finansētājs: LR Kultūras ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta vadītāja: Maija Burima

Nometnes vadītāja: Inese Valtere

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”

Aicinājums pieteikties bērnu vasaras nometnei

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.