2022 Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem, 2022.LV/LVUKR/33

https://lvkursi.lv

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.