2022-2024 Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

„Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”, ID Nr.2022.LV/LVRM/5

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.