2019-2020 Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04

Notika noslēdzošie projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma semināri

Noslēdzās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Krāslavā

Notika divi projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma semināri

Uzsāktas projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Krāslavā

Notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Priekuļos

Noslēdzās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Liepājā

Norisinās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Liepājā

Notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Jēkabpilī

07.08.2019.-08.08.2019. notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma seminārs

03.06.2019.-07.06.2019. notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Rīgā

Noslēdzies starpkultūru komunikācijas kursu posms Daugavpilī

Uzsāktas projekta “Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: “Starpkultūru dialogs” aktivitātes

Aicinām dažādu jomu speciālistus pieteikties bezmaksas kursiem starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveidei!

Aicinājums dažādu jomu speciālistiem pieteikties bezmaksas kursiem starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveidei!

Aicinām dažādu jomu speciālistus pieteikties bezmaksas kursiem starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveidei!

Atbalstīts DU projekts„Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.