Par projektu ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022 „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” interesējas reģionālie masu mediji

2015. gada 7. janvārī Daugavpils Universitātē viesojās Latgales reģionālā televīzija (LRT) un interesējās par Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības „Intelekta parks” īstenotā projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” (2013.EEZ/PP/2/MIC/022) aktivitātēm.

Vizītes laikā LRT filmēja sižetu, kurā tiks sniegta informācija par projektu, tā galvenajām aktivitātēm, „Valodas runātāju klubiņu”, kā arī kursantu atsauksmes par kursu norises gaitu un brīvprātīgo iespaidi par doto iespēju iesaistīties projektā. Lai veidotu sižetu, žurnālisti intervēja “Valodas runātāju klubiņa” vadītāju, Kultūras kanona apguves konsultanti Evu Kasparenoku, „Valodas runātāju klubiņa” brīvprātīgās vadītājas un vienu no integrēto latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona apguves kursu dalībniecēm. Projekta vadītāja sniedza informāciju par projekta mērķiem, uzdevumiem un ieviešanas nepieciešamību.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org