Notika viktorīna „Kas? Kur? Kad?” projekta „Integrācijas tilts” ietvaros

2020. gada 27. maijā, izmantojot video konferenču rīku ZOOM, notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – viktorīna „Kas? Kur? Kad?”. Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iejusties populārās intelektuālās spēles „Kas? Kur? Kad?” dalībnieku lomā. Nodarbības laikā dalībnieki atbildēja uz 100 „āķīgiem” jautājumiem par desmit ar Latviju saistītām tēmām – daba, ģeogrāfija, arhitektūra, vēsture, sports, literatūra un māksla, pilsētas, personas, mūzika un dejas, ekonomika un ražotne. Nodarbības vadītājs, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras docents un Humanitātro un sociālo zinātņu institūta pētnieks, Dr. philol. Žans Badins pastāstīja interesantus un nezināmus faktus, aptverot visas intelektuālās viktorīnas tēmas. Pamatnācijas pārstāvji tika atlasīti uz uzsaukuma pamata. Sniegt atbalstu cittautiešiem pieteicās vairāki latviešu filoloģijas bakalaura studiju programmas studējošie, kam ir pamatzināšanas un prasmes latviešu valodas kā svešvalodas apmācībā.

Aktivitātes noslēgumā projekta mērķauditorija atzina, ka papildināja savas zināšanas par Latviju, uzzināja jaunu un noderīgu informāciju, kas sekmēs integrēšanos Latvijā.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 18.06.2020.