Notika projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē” noslēguma pasākums

2017. gada 5. septembrī notika projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, noslēguma pasākums, uz kuru bija pulcējušies vairāk kā 30 projektā iesaistītie darbinieki, tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” partnerorganizāciju pārstāvji, citu NVO vadītāji un darbinieki, pašvaldību uzņēmumos strādājošie, jaunieši, bezdarbnieki un seniori.

Noslēguma pasākumā Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima uzrunāja klātesošos un iepazīstināja ar projektā izvirzītajiem mērķiem, ieviestajām aktivitātēm un sasniegtajiem projekta rezultātiem. Biedrības “Intelekta parks” valdes locekle Inese Valtere organizēja prāta vētru par NVO un pilsoniskas sabiedrības mijiedarbi, pēc kā izvertās diskusija par jaunu projektu ideju un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu ieviešanu turpmākajā biedrības “Intelekta parks” u.c. NVO darbībā.

Noslēgumā projekta ieviesējas Maija Burima un Inese Valtere klātesošajiem prezentēja projekta ietvaros izstrādāto Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” “Stratēģiju 2017-2020. gadam” un pateicās visiem, kas iesaistījās projekta realizācijā, akcentējot projekta laikā īstenoto aktivitāšu biedrības kapacitātes veicināšanā, jaundibināto kontaktu vērtību un piesaistīto interesentu, jauno biedru un brīvprātīgā darba veicēju ieguldījumu.

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 11/09/2017

13652-15076-m