Notika projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022 informatīvais seminārs

2015. gada 9. februārī Daugavpils Universitātē notika projekta„Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022informatīvais seminārs. Tajā piedalījās latviešu valodas skolotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Zilupes, Olaines, Ilūkstes, Ludzas, Riebiņiem, Špoģiem un Maltas.

Informatīvā semināra mērķis bija iepazīstināt semināra dalībniekus ar projekta satura inovācijām, izstrādātajiem un aprobētajiem produktiem, pieredzi integrētas latviešu valodas un Latvijas Kultūras kanona programmas ieviešanā.

Semināra 1. daļā projekta vadītāja profesore Maija Burima semināra dalībniekiem prezentēja projekta un tā produktu kultūrteorētisko un lingvistisko pamatojumu un ieviešanas specifiku, demonstrējot projekta ietvaros izstrādāto programmu un izveidotos darba lapu modeļus.

Praktiskajā daļā semināra dalībnieki sadalījās grupās un tika aicināti domu apmaiņai par aktivitātēm, kas varētu tikt realizētas valodas un mācību satura integrētās nodarbībās. Grupu darba laikā tika aizpildītas darba lapas par Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apguvei piemērotu nodarbības gaitu, darba formām, aktivitātēm un prasmēm, kas jāattīsta.

Informatīvā semināra 3. daļā projekta “Valodas runātāju klubiņa” vadītāja Eva Kasparenoka un brīvprātīgās studentes dalījās pieredzē par “Valodas runātāju klubiņu” kā unikālu latviešu valodas siltumnīcas konceptu, iepazīstināja ar fokusētai Latvijas kultūras kanona apguvei izstrādātām darba lapām.

Semināra noslēgumā tā dalībnieki izteica pamatotus viedokļus par projekta nozīmīgumu Daugavpilī un Latvijā kopumā, pauda vēlēšanos pēc projekta noslēguma iegūt piekļuvi projekta laikā izstrādātajai programmai un darba lapām. Seminārā piedalījās 40 dalībnieki.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.gov.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org