Notika projekta “Kultūras kanona politiskā perspektīva” noslēguma seminārdarbnīca

2019. gada 5. jūnijā notika projektā “Kultūras kanona politiskā perspektīva” iesaistīto jauniešu un senioru kopīga noslēguma seminārdarbnīca.Seminārdarbnīcā tika integrēti ASV konferencē “Performance” aprobētā pētījuma rezultāti, tiks organizēta dalīšanās pieredzē par kultūras kanona izpratni (ar fokusu uz Latvijas kultūras kanonu) padomju laikā un mūsdienās totalitārisma un informatīvā hibrīdkara situācijā.

Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.