Notika nodarbību cikls “Kad nevar nerakstīt” Maijas Burimas vadībā

No 18. oktobra līdz 15. novembrim “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” (ALA) dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties četru nodarbību ciklā “Kad nevar nerakstīt” ALAs vadītāja, literatūrzinātnieces, akadēmiķes, profesores Dr. philol. Maijas Burimas vadībā.

Nodarbību laikā dalībnieki ieguva zināšanas par tendencēm mūsdienu literatūras žanru hibridizācijā, intertekstualitātes paņēmienu izmantošanā, apguva dažāda naratīva veidošanas stratēģijas.

Darbojoties individuāli un grupās, tika rakstīti neliela apjoma teksti, stilizējot dažādu periodu rakstību un valodu, izkopjot teksta izveidi dažādās personās, kā arī slīpējot monoloģiskās un dialoģiskās runas atveidi.

ALAs organizatori izveidoja tekstu krātuvi, kurā nodarbību starplaikos tiek ievietoti nodarbību laikā izstrādātie un pēc nodarbībām pilnveidotie ALAs dalībnieku teksti.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.