Notika nodarbība par latviešu literatūras elektroniskajiem resursiem

2021. gada 11. februārī e-konferenču platformā ZOOM notika nodarbība “Pārskats par latviešu literatūras elektroniskajiem resursiem”, ko vadīja Daugavpils Universitātes studiju programmas “Filoloģija” studējošais, projektu koordinators Ilmārs Mežaraups.

Dalībnieku uzmanība tika pievērsta plašajam elektronisko resursu piedāvājumam literatūras nozarē, ko jaunie autori var izmantot, lai veidotu un pilnveidotu savus literāros darbus.

Klausītāji iepazinās ar periodikas un literatūras darbu datubāzēm, bibliotēku e-katalogiem, vārdnīcām, enciklopēdijām un rakstniecības rīkiem, to darbības pamatprincipiem un piedāvātajām iespējām

I. Mežaraups atbildēja uz klausītāju jautājumiem un sniedza praktiskus piemērus un padomus dažādu resursu veiksmīgai lietošanai.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.