Notika nodarbība ar Valentīnu Lukaševiču

2021. gada 12. februārī notika nodarbība ALAs dalībniekiem “Prozas tempa konstruēšanas paņēmieni”, kuru vadīja literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs.

Nodarbības pirmajā daļā dalībnieki uzzināja, kā zināšanas par prozas tempa konstruēšanu var noderēt darbu rakstīšanā, kādi ir teorētiskie pamatprincipi, darbojoties ar prozas tempu, paātrinot lasīšanas tempu vai, gluži pretēji – to palēninot. Tika sniegti arī praktiski piemēri.

Nodarbības otrajā daļa tika veltīta darbu rakstīšanai. Dalībnieku uzdevums bija uzrakstīt vai rediģēt iesāktu darbu, izmantojot teorētiskās zināšanas par prozas tempu.

Noslēgumā notika darbu analīze. Tika apspriesti procesa laikā gūtie iespaidi un nodarbības vadītājs sniedza priekšlikumus un komentārus, kā veiksmīgi turpmākajā praksē topošie rakstnieki varētu pielietot nodarbībā apgūto.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.