Noslēgusies vasaras nometne diasporas un Latvijas bērniem „#Lidojums.lv”, ID Nr. 2022.LV/SP/13/4

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” no 2022. gada 23. līdz 28. jūlijam organizēja Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansētu vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem “#Lidojums.lv” (ID Nr. 2022.LV/SP/13/4). Nometnē piedalījās 16 bērni no Latvijas un 16 bērni no dažādām pasaules valstīm – no Vācijas, Luksemburgas, Polijas, Skotijas, Spānijas, Somijas, ASV un Rumānijas.

Nometnes „#Lidojums.lv” mērķis bija īstenot tematiski vienotu izglītojošu aktivitāšu kopu, kuras vadmotīvs bija lidojums – skats uz Latviju, mūsu valsts ģeogrāfisko stāvokli, ainavu, cilvēkiem un notikumiem no augšas un attāluma, lai uztvertu kopsakarības, rodot impulsus nākotnes izaicinājumiem. Nometnes centrālais notikums bija pacelšanās ar gaisa balonu, kas bērniem deva iespēju sadarboties un paskatīties un gleznaino Krimuldas un Siguldas apkārtni no putna lidojuma. Šīs emocijas satuvināja nometnes dalībniekus un “saslēdza” nometnes ideju un aktivitātes vienotā veselumā. Uz lidojuma un jaunu skata punktu atklāšanu un saskatīšanu bija vērstas visas nometnes dienas un aktivitātes: gan tās, kas bija saistītas ar komunikatīvu latviešu valodas apguvi, gan tās, kuru laikā tika apgūtas kultūras un vēstures zināšanas. Nometnes programma kopumā bija vērsta uz diasporas bērnu un pusaudžu saikni ar Latviju un stiprināja visu nometnes dalībnieku nacionālo identitāti.

Nometnes norises vieta bija Krimuldas pils un tās sakārtotā gleznainā apkārtne. Nometnes norisei labvēlīgi bija arī laika apstākļi, kas ļāva lielāko daļu aktivitāšu īstenot ārā, stiprinot bērnu un jauniešu fizisko labbūtību. Nometne sākās ar ekskursiju Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta laboratorijās un DU Fizikas un matemātikas katedras Observatorijā. Iepazīšanās ar jaunākajām pētnieciskajām iespējām rosināja gan latviešu, gan diasporas bērnus un jauniešus pārspriest savu nākotnes izglītību un profesijas izvēli. Nometnes ekskursija turpinājās DU Studiju un pētniecības centrā „Ilgas”, no kura tālāk ceļš veda uz nometnes norises vietu – Krimuldas pili. Nometnes programma bija piesātināta ar interaktīvām darba formām un pasākumiem: vēsturisku un mūsdienu kultūras vietu apmeklējumu (Daugavpils skrošu rūpnīca, Latvijas Nacionālā bibliotēku), pārgājieniem pa Daugavpili, Gaiziņkalnu, Krimuldu un Siguldu, iepazīstoties ar apkārtnes kultūrvēsturiskiem objektiem (Daugavpils cietoksni, Turaidas pili, Gūtmaņalu u.c.). Katra diena bija piesātināta ar sporta spēlēm un rotaļām, rokdarbu meistarklasēm, domu karšu izveidi, dziesmu un deju apguvi. Diasporas bērni uzlaboja latviešu valodas prasmes, ik dienu komunicējot ar latviešu bērniem. Katras dienas noslēgumā nometnes dalībnieki sapulcējās uz vakara apli ap ugunskuru, lai dalītos pārdomās par aizvadītās dienas ieguvumiem un izjūtām.

Bērni labprāt izmantoja iespēju radoši izpausties un apgūt jaunas prasmes, piedaloties Daugavpils Baznīckalna Aerovideo filmēšanā ar dronu, gatavojot un īstenojot talantu šovu “Ballējam, neguļam”, mācoties jaunu dziesmu vārdus un melodijas. Par īpašu notikumu nometnes dalībniekiem kļuva karameļu gatavošanas meistarklase Madonā SIA “Madonas karameles” ražotnē.

Nometnes ilgums bija sešas dienas, un šajā laikā bērni cits ar citu sadraudzējās, stiprināja kopdarbības prasmes, izjuta lepnumu par Latvijas valsti un savu piederību latviešu kopienai. Dalībnieki atzina, ka ne tikai izdzīvoja, bet arī izbaudīja nometnes programmu un labprāt piedalītos šādā nometnē vēlreiz.

Nometne tika finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Papildu informācija:

Projekta vadītāja

prof. Maija Burima

e-pasts: maija.burima@du.lv