Noslēgusies 01.11.2019. izsludinātā “Dzeramais ūdens “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām” tirgus cenu izpēte

Noslēgusies 01.11.2019.izsludinātā “Dzeramais ūdens “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām” tirgus cenu izpēte,kuras pasūtījuma priekšmets bija: dzeramais ūdens “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām:

1 dzeramā ūdens komplekts 1 personai (2 negāzētas ūdens pudeles 0,5 l un 1 gāzēta ūdens pudele 0,5 l ), kopā – 1280 komplekti.

Komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj apstiprināt SIA „Svetlana un T” piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka tam ir viszemākā cena.

Ievietots: 19.11.2019.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.