Noslēgušās latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

2022. gada 15. decembrī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” noslēdza Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projektu Nr. 2022.LV/LVUKR/33.

Projekta īstenošanas laikā no 2022. gada 24. maija līdz 2022. gada 15. decembrim 120 stundu programmu apguva 384 Ukrainas civiliedzīvotāji A1 un A2 valodas prasmes līmenī. Apmācības notika klātienē, attālināti un hibrīdformā ar e-konferenču platformas ZOOM starpniecību. Ukrainas civiliedzīvotāji demonstrēja augstu motivāciju, atbildīgi apguva mācību materiālu klātienes un attālinātajās nodarbībās, kā arī nostiprināja zināšanas pašmācību ceļā, izmantojot pedagogu sniegtos ieteikumus un atbalsta materiālus. Projekta pedagogi atzīmēja kursu dalībnieku gatavību sadarboties, atbildīgo mācīšanos un patstāvīgo darbu izpildi. Katrs mācību dalībnieks kursu noslēgumā saņēma sertifikātu par latviešu valodas apguvi 120 stundu apjomā atbilstoši A1 vai A2 valodas prasmes līmenim, vairāki kursu programmas apguvēji pēc kursu noslēguma nokārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā A1 vai A2 līmenī.

Mācību dalībnieki atzina, ka ir ļoti gandarīti par pedagogu iejūtīgo attieksmi, profesionalitāti, nodarbību laikā izveidoto sadarbības gaisotni, modernajiem mācību materiāliem, individualizēto pieeju un savu sasniegto progresu latviešu valodas pilnveidē. Daloties iespaidos par savu latviešu valodas apguves pieredzi, kursu dalībnieki norādīja uz jauniegūto zināšanu pielietojumu ikdienas un darba gaitās un gatavību tālākai latviešu valodas apguvei:

Anastasija: “Liels paldies par organizēšanu, par tik lielu atbalstu latviešu valodas apguvē! Maija Burima ir ļoti labs pedagogs. Ja būs iespēja, labprāt mācīšos pie viņas vēl!”

Jurijs: “Paldies organizatoriem par kursiem, es papildināju savu vārdu krājumu, iemācījos gramatikas pamatus. Īpašs paldies skolotājai Inesei, kas ļoti rūpējās arī par mūsu izrunu! Ļoti novērtēju daudzveidīgo metodiku. Tas bija vienlaikus izzinoši un arī aizraujoši. Nodarbības pagāja ātri, es nevienu brīdi nebiju garlaikots!”

Oksana: “Liels paldies organizatoriem, Evai un mūsu pedagoģei Ilgai! Pamati ir ielikti! Tagad jau daudz zinām, centīsimies turpināt mācības. Paldies par darbu un labo attieksmi! Lai jums visiem veicas! Lai miers!”

Kateryna: “Liels paldies par brīnišķīgajām nodarbībām un atbalstu, ko mācību procesā mums sniedza Vija. Paldies par zināšanām un prasmēm, ar kurām dalījāties. Izsaku lielu pateicību biedrībai “Intelekta parks” par iespēju tik īsā laika period iegūt A1 līmeni. Protams, ļoti vēlos mācīties tālāk, A2 līmenī.”

Oksana: “Viss bija lieliski! Atsevišķa pateicība mūsu pasniedzējā Ingunai, nodarbības bija piesātinātas un interesantas! Liels paldies Latvijas valdībai, Daugavpils Universitātei par šādu atbalstu un palīdzību Ukrainai un tās pilsoņiem!”

Tetiana: “Vēlos izteikt pateicību Diānai Skuķei. Pateicos par jaunajām zināšanām, kas tika pasniegtas ļoti viegli, par ticību mums, par iedvesmu, nenovērtējamo palīdzību un atbalstu. Lai jūsu darbība ir veiksmīga un izglītojamie – motivēti! Vēlos teikt lielu paldies Jums par ieguldīto darbu, laiku un zināšanām, ko mums sniedzāt!”

Pateicamies visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bija uzticīgi mūsu projekta pedagogu komandai un, neskatoties uz izaicinājumiem bagāto ikdienu svešā valstī, mūsu pedagogu vadībā sekmīgi apguva latviešu valodas pamatus.

Latviešu valodas kursi A1 un A2 līmenī 120 stundu apjomā tika īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros.