Noslēdzies projekts “Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir veiksmīgi realizējusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu “Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līgums Nr. PMIF/8/2017/1/08, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī.

Projekta mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2017. gada 1. jūnijā. Kopumā projektā piedalījās 240 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, ASV, Izraēlas, Ķīnas, Tadžikistānas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Irākas un Alžīrijas.

Projekta ietvaros mērķauditorijai tika piedāvāti satura un formas ziņā daudzveidīgiintegrācijas kursi, kuru laikā trešo valstu valstspiederīgie ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, klausoties lekcijas, diskutējot par sociālajiem, ekonomiskajiem, veselības, izglītības, juridiskajiem, vēstures un kultūras procesiem Latvijā. Integrācijas kursus nodrošināja Daugavpils Universitātes docētāji.

Īpaši atzinīgi projekta dalībnieki novērtēja iespēju piedalīties socializācijas aktivitātēs, kurās līdzdarbojās kopumā 30 brīvprātīgie pamatnācijas pārstāvji – DU studiju programmu “Filoloģija: latviešu filoloģija”, “Starpkultūru attiecības” topošie bakalauri un maģistri, DU filoloģijas programmu docētāji un Daugavpils Latviešu kultūras centra darbinieki, kas projekta laikā guva vērtīgu pieredzi trešo valstu valstspiederīgo tolerantai uztverei un iekļaušanai Latvijas sabiedrībā.

Pirmā socializācijas aktivitāte – „Latgales un Latvijas nacionālā kulinārā mantojuma iepazīšanas meistarklase” tika organizēta pirms Ziemassvētkiem, 2017. gada 21. decembrī. Meistarklases laikā projekta mērķauditorija restorāna “Plaza” šefpavāra vadībā gatavoja Latgales reģionam raksturīgus ēdienus, piedalījās degustācijā, vienlaikus apgūstot ar ēdieniem saistītu leksiku.

2018. gada 17. jūnijā 80 projekta mērķauditorijas pārstāvjiem tika organizēta ekskursija “Praktiska Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana Latgalē”. Ekskursijas maršrutā tika iekļauti unikāli Latgales kultūras un dabas objekti: Daugavpils cietoksnis, Daugavas loki, Lūznavas muiža, Aglonas bazilika, Mākoņkalns un Sauleskalns, kā arī zemnieku saimniecības un mākslas darbnīcas, kurās norit veiksmīga uzņēmējdarbība: z/s “Juri”, Vēsmas un Aivara Ušpeļu māla darbnīca, Aglonas Maizes muzejs, z/s “Mētras”.

Noslēdzošā socializācijas aktivitāte tika organizēta 2018. gada 6. un 7. novembrī, kad notika Daugavpils Vienības nama un Latviešu kultūras centra apmeklējums un piedāvāto iespēju iepazīšana. Trešo valstu valstspiederīgajiem socializācijas aktivitātes ietvaros bija iespēja ielūkoties kolektīvu “Pienupīte”, “Svātra” un “Laismeņa” ikdienā, piedalīties meistarklasēs un izvērtēt savas iespējas un vēlmi turpmāk pavadīt brīvo laiku radošā atmosfērā un apgūt latviešu tradīcijas, iesaistoties kolektīvu mākslinieciskajā darbībā. Kursanti augsti novērtēja iespēju apgūt latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, dejas un rotaļas, priecājās par aktīvi pavadīto laiku, ko papildināja noderīga informācija par Vienības nama un LKC vēsturi, pasākumiem un piedāvātajām iespējām. Pēc socializācijas aktivitātes katrs trešo valstu valstspiederīgais saņēma noderīgu un praktisku dāvanu – lietussargu ar projekta publicitāti.

Projekta ietvaros tika organizēti divi noslēguma pasākumi: 2017. gada 21. decembrī projektā iesaistītām 80 personām un 2018. gada 23. novembrī – 160 personām, ko vadīja projekta “Esi sveicināta, simtgades Latvija!” vadītāja Maija Burima, prezentējot projekta gaitā paveiktās aktivitātes, sasniegtos rezultātus un iepazīstinot trešo valstu valstspiederīgos ar turpmākajiem DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” plāniem projektu jomā.

2018. gada 23. novembrī noslēguma pasākuma dalībniekiem tika piedāvātas 2 lekcijas, ko vadīja jau pazīstamie un auditorijas vidū augstu novērtētie integrācijas kursu lektori – Dr. philol. Elīna Vasiļjeva piedāvāja iesaistīties integrācijas darbnīcā “Integrācija: es – mēs – viņi” un lektors Dr. iur. Nikolajs Jefimovs prezentēja izzinošu materiālu par pašnodarbinātas personas statusa iegūšanu Latvijā. Abu lekciju noslēgumā klātesošie uzdeva daudz jautājumu, pasākuma dalībnieki diskutēja par veiksmīgākajām nozarēm, kurās uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā un iespēju pielietot savu iepriekšējo pieredzi un iemaņas. Noslēgumā notika svinīga sertifikātu pasniegšanas ceremonija. Kopumā abos noslēguma pasākumos par piedalīšanos projekta aktivitātēs tik izsniegti 240 sertifikāti.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 27/12/2018

es_mazs13652-15076-m