Noslēdzās projekta „Integrācijas tilts” aktivitātes „Valodas runātāju klubiņš” pirmais posms

2019. gada novembrī un decembrī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros 3 projekta dalībnieku grupas, kopā 30 dalībnieki, uzsāka dalību aktivitātē „Valodas runātāju klubiņš”. 2020. gada februārī mācības uzsāka vēl viena grupa (10 trešo valstu valstspiederīgie).

2020. gada 13.jūnijā nodarbības beidza noslēdzošā „Valodas runātāju klubiņa” grupa. Projekta realizācija tika pielāgota Covid-19 pandēmijas situācijai (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), nodrošinot aktivitāšu norisi attālināti, izmantojot video konferenču rīku ZOOM. Kopumā „Valodas runātāju klubiņā” piedalījās 40 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas un Irānas. Nodarbībās tika izmantota integrētā pieeja mācību satura un valodas apguvē (CLIL), komunikatīvā pieeja gramatikas apguvē un holistiskajā pieejā balstīts mācību saturs, pievēršoties tēmām, kas pakārtotas mūsdienu indivīda socializācijas prasībām.

Apmeklēt šo aktivitāti un iesaistīties nodarbību procesā ir aicināti arī projekta dalībnieku ģimenes locekļi un radinieki, jo viņu atbalsts ir nozīmīgs trešo valstu valstspiederīgo valodas prasmju apguvē un turpmāk arī mājās ikdienā valodas uzturēšanai nepieciešamajā saskarsmē.

„Valodas runātāju klubiņa” dalībnieki atzīst, ka paaugstinājuši savu runāšanas prasmi, mazinājuši psiholoģisko barjeru latviešu valodas lietojumā un pēc nodarbību noslēguma biežāk izmanto latviešu valodu ikdienā.

2020. gadā „Valodas runātāju klubiņa” aktivitātes uzsāks vēl 4 grupas.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 18.06.2020.