Integrētie latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona apguves kursi – ievietots 16.09.2014.

Projekta „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”, ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022/032 ietvaros veiksmīgi noritējusi integrētās latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona programmas apguve.

Projekta ieviesēji ir izstrādājuši un ieviesuši mūsdienīgu programmu, kas ne tikai veicina sabalansētu visu latviešu valodas prasmju apguvi, bet tematiski aktualizē arī Latvijas kultūras kanonu – nozīmīgas latviešu tautas tradīcijas, vizuālās un skatuves mākslas, mūzikas, literatūras, arhitektūras un dizaina, kino vērtības. Programma ir izstrādāta un tiek ieviesta ar mērķi starp mazākumtatutību pārstāvjiem izplatīt zināšanas par latviešu identitāti, stimulēt latviešu valodas lietojumu ikdienas situācijas, profesionālajā vidē un iesaistīšanos sabiedriskajos pasākumos pilsētā, reģionā un valstī, lai veicinātu viņu integrāciju latviešu sabiedrībā un valstisko patriotismu.

Kursiem pieteikušies 80 dalībnieki. Pirmajā kursu ieviešanas posmā izveidotas 2 grupas, katrā 40 dalībnieki.


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv l www.eeagrants.lv l www.eeagrants.org