Seminārs „Biedrības darbinieku kapacitātes celšana: personīgā izaugsme, komandas un projektu vadība”