Projekta ekskursija “Praktiska Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana Latgalē”