Projekta “Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons” ekskursija