Prof. Maijas Burimas dalība 50. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju konferencē (ASEEES) Bostonā, ASV