Latvijas Rakstnieku savienībā notika projekta seminārdarbnīca