DU interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” atklāšana