Projects

2018 A Guide To Latvia

The aim of the project “A Guide to Latvia” is to implement a set of non-formal education activities for children and young people from Latvian diaspora abroad, in order to promote the acquisition of the Latvian language, acquaintance with the Latvian...

Lasīt vairāk

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.