2017 Citizenship School: Initiatives Of NGO And Citizens For The Strengthening Of Civil Society In Latgale

Since 27 March, 2017, the “Intelligence Park” has been running the project “Citizenship School: Initiatives of Non-Governmental Organizations and Citizens for the Strengthening of Civil Society in Latgale”, funded by the Society Integration Fund of the Latvian National Budget “NGO Fund”. ID No. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028.

The objective of the project “Citizenship School: Initiatives of NGO and Citizens for the Strengthening of Civil Society in Latgale” is to introduce tools for the development of active civil society and organize events promoting activity and building capacity, by establishing contacts with other NGOs in Latgale and establishing a network “Cooperation of Latgale Societies in the Implementation of Civil Society Activities”. During the project, the strategy and website of the the society “Intelligence Park” will be worked out.

Project implementation time: 01.02.2017 – 31.10.2017

Project partners: Daugavpils University

Project financing: Latvian national budget

Project manager: Maija Burima

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.